OBIECTIVE
CHIMISTI

Obiective chimisti

  • creşterea  rolului şi importanţei chimistului de spital si colaborarea cu celalalte specialitati medical
  • reprezentarea si promovarea intereselor chimistilor de spital faţă de autorităţile şi instituţiile din România cu profil medical
  • dezvoltarea chimiei de spital şi stabilirea unei conduite comune cu cea a Uniunii Europene;
  • promovarea colaborarii cu alte asociaţii profesionale;
  • accesul la informatie al chimistilor de spital cu privire la ultimele noutăţi profesionale prin distribuirea de materiale informative în spital şi organizarea de cursuri şi seminarii;
  • imbunatatirea programelor de educarea profesională continuă;
  • integrarea asociaţiei în sistemele de sănătate naţionale şi ale Uniunii Europene;
  • implementarea specializării de chimist de spital;
  • publicarea de articole specifice chimiei de spital şi pregătirea unei reviste adresate chimiei de spital. 
TOP