OBIECTIVE
BIOLOGI

Obiective biologi

 • dezvoltarea specialitatii biologiei  de spital şi stabilirea unei doctrine  comune cu cea a Uniunii Europene;
 • creşterea  rolului şi importanţei biologului de spital;
 • reprezentarea intereselor biologilor de spital faţă de autorităţile şi instituţiile din România, precum şi faţă de cele din Uniunea Europeană;
 • promovarea cooperării cu alte asociaţii profesionale;
 • informarea biologilor de spital cu privire la ultimele noutăţi profesionale prin distribuirea de materiale informative în spital şi organizarea de conferinţe şi seminarii;
 • alinierea la standardele europene a serviciilor de programe educative;
 • educarea profesională continuă;
 • integrarea asociaţiei în sistemele de sănătate naţionale şi ale Uniunii Europene;
 • implementarea specializării de biolog de spital;
 • stabilirea clară a gradelor profesionale biologia de spital;
 • publicarea de articole specifice biologiei de spital în publicaţiile  existente şi pregătirea unei reviste adresate biologilor de spital. 
TOP